Categories
Internet, Unix en security

A /tmp for every user

With the transition towards /run some temporary files will move towards /run/user/, but enough files remain in /tmp. Files that may leak information or be a point of code injection as shown with CVE-2012-3355. A first step is to create a temporary directory for every user when he or she logs in to restrict the exposure of temporary files.

After installing the right module for PAM and enabling it, every user that logs in will get its own directory for temporary files. In this case, based on the user’s ID-number, but still only accessible for the user themself.

$ sudo apt-get install libpam-tmpdir
$ sudo pam-auth-update --package tmpdir
$ ls -l /tmp
totaal 0
drwx--x--x 4 root    root    80 jun 24 22:01 user
$ sudo ls -l /tmp/user
totaal 0
drwx------ 2 root  root   40 jun 24 22:00 0
drwx------ 2 user1  users  40 jun 24 22:06 1000
drwx------ 2 user2  users  40 jun 24 22:03 1001

Files and directories that still remain in /tmp after this may ask for additional attention as the path to /tmp appears to be hardcoded. A small bug report may be in order to just move away from hardcoded paths as in most cases they also indicate a hardcoded file for all users on the system.

Categories
Internet, Unix en security

Transitie naar /run

In een vorige posting gaf ik al een hint naar de transitie naar /run en voor ongeveer een week geleden zijn de packages geüpload naar Debian Unstable. Maar wat brengt deze transitie? Eigenlijk het gebruik van tmpfs voor oa /var/run, /var/lock en /tmp, maar ook uiteindelijk /etc/mtab te verhuizen naar /proc/mounts.

Na het upgraden van alle sysvinit-packages en een paar kleine aanpassingen aan /etc/default/rcS zag df er als volgend eruit.

$ df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg00-root 19G 9.3G 8.2G 54% /
tmpfs         5.0M   0 5.0M  0% /lib/init/rw
tmpfs         788M 744K 788M  1% /run
tmpfs         5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs         1.6G 152K 1.6G  1% /tmp
udev          10M 4.0K  10M  1% /dev
tmpfs         1.6G 516K 1.6G  1% /run/shm
/dev/sda1       236M  47M 178M 21% /boot
/dev/mapper/vg00-home 854G 707G 104G 88% /home
/dev/sr0       6.6G 6.6G   0 100% /media/cdrom0

Nu worden /var/run en /var/lock ook met een symlink omgeleid naar /run en hiermee komt ook een einde eigenlijk dat packages directories kunnen aanmaken in /var/run bijvoorbeeld of een directory bestaat.

$ ls -ld /var/run /var/lock /tmp
drwxrwxrwt. 11 root root 280 mei 25 01:15 /tmp
lrwxrwxrwx. 1 root root  9 mei 23 22:51 /var/lock -> /run/lock
lrwxrwxrwx. 1 root root  4 mei 23 22:51 /var/run -> /run

Hiermee is eigenlijk de weg vrijgemaakt om de transitie van SysV init-style naar systemd v25 te beginnen, maar eerst is het wachten totdat alle packages Debian Testing bereiken zodat er enige vastigheid is. Met systemd v25 alleen nog in experimental kan dat nog wel even duren, maar aan de andere kant de freeze periode voor Wheezy is voorlopig nog niet gestart.