Categories
System Administration

Using explicit SSH authentication methods

For many SSH is a magic sauce to get access to a server and to transfer files between servers. But when things go wrong this magic sauce becomes a problem. Let start with one example when things go wrong and how to debug it. First, we start to add to option -v to our command to connect to another server to get some basic debug information about the SSH handshake and getting to the point the user has to authenticate.

$ ssh -v user@host.example.org
...
debug1: Authentications that can continue: publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password
debug1: Next authentication method: password
user@host.example.org's password:

Just before the SSH-client prompts for the user’s password two interesting debug lines are shown. The first line is about the authentication methods we can use and the next line shows our client selected method password as we don’t have any methods configured in our SSH-client like publickey. So we manually disable publickey authentication and set the preferred authentication methods to keyboard-interactive.

$ ssh -v -o PreferredAuthentications=keyboard-interactive -o PubkeyAuthentication=no user@host.example.org
...
debug1: Authentications that can continue: publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password
debug1: No more authentication methods to try.
Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).

We now get permission denied as our client doesn’t have a matching set of authentication methods. Over a decade ago some commercial SSH-servers would require keyboard-interactive as authentication method as the client must then ask the user to type in the password instead of getting it from a password file as was allowed with the password authentication method. Allot of SSH-clients start to ignore this convention, but some enterprise environments still depend on this convention. If we add a password to the list of preferred authentication methods we see the password prompt is offered again.

$ ssh -o PreferredAuthentications=keyboard-interactive,password -o PubkeyAuthentication=no user@host.example.org
user@host.example.org's password:

This method can also be used to temporarily disable public-key authentication without changing any SSH configuration to test of the account is still working correctly or the password of the target account is still working.

Categories
Internet, Unix en security

Password hashing

Tijdens het onderzoeken of een webapplicatie kon worden gevoed met standaard strings die voldoen aan het Modular Crypt Format, maar een snelle SQL-query leverde iets op wat al wijst naar een applicatie specifieke oplossing. Hiermee komt gelijk de vraag waarom elke developer weer het wiel blijft uitvinden, want dit maakt het vrij lastig om username/password data te synchroniseren of de applicatie direct te koppelen aan bijvoorbeeld LDAP.

SHA1X:6ca7fd38....

Een korte zoektocht in de code levert al vrij snel het volgende op, want het vermoede bevestigd. De vraag is dan ook wat hier aan te doen. Alle wachtwoorden worden dus standaard voorafgegaan door hun loginnaam wat het wisselen van een loginnaam onmogelijk maakt.

  /**
   * Encrypt a password in SHA1.
   *
   * @param string pass The password to encrypt.
   * @param stringlogin A optionnal login.
   * @return string The encrypted password.
   */
  function encrypt_password(pass,login = '') {
    if (login) {
      return "SHA1X:" . sha1("login:pass");
    } else {
      return "SHA1:" . sha1(pass);
    }
  } // function encrypt_password

De bovenstaande functie maakt het inloggen met bv een e-mailadres in plaats van de username onmogelijk tenzij SHA1 wordt afgedwongen, maar dit is niet in te stellen in de configuratie. Aan de andere kant mist deze eigenlijk een goede salt oplossing om van dit probleem af te komen. Eerst maar eens bedenken en kijken of een stel algemene functies niet beter zijn plaats zijn welke zo meteen ook in andere applicatie te hergebruiken zijn. Want er zal ook een moment komen dat er zal moeten worden gemigreerd naar bijvoorbeeld SHA-256 zoals nu al wordt geadviseerd door NIST.