Categories
Internet, Unix en security

Transitie naar /run

In een vorige posting gaf ik al een hint naar de transitie naar /run en voor ongeveer een week geleden zijn de packages geüpload naar Debian Unstable. Maar wat brengt deze transitie? Eigenlijk het gebruik van tmpfs voor oa /var/run, /var/lock en /tmp, maar ook uiteindelijk /etc/mtab te verhuizen naar /proc/mounts.

Na het upgraden van alle sysvinit-packages en een paar kleine aanpassingen aan /etc/default/rcS zag df er als volgend eruit.

$ df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg00-root 19G 9.3G 8.2G 54% /
tmpfs         5.0M   0 5.0M  0% /lib/init/rw
tmpfs         788M 744K 788M  1% /run
tmpfs         5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs         1.6G 152K 1.6G  1% /tmp
udev          10M 4.0K  10M  1% /dev
tmpfs         1.6G 516K 1.6G  1% /run/shm
/dev/sda1       236M  47M 178M 21% /boot
/dev/mapper/vg00-home 854G 707G 104G 88% /home
/dev/sr0       6.6G 6.6G   0 100% /media/cdrom0

Nu worden /var/run en /var/lock ook met een symlink omgeleid naar /run en hiermee komt ook een einde eigenlijk dat packages directories kunnen aanmaken in /var/run bijvoorbeeld of een directory bestaat.

$ ls -ld /var/run /var/lock /tmp
drwxrwxrwt. 11 root root 280 mei 25 01:15 /tmp
lrwxrwxrwx. 1 root root  9 mei 23 22:51 /var/lock -> /run/lock
lrwxrwxrwx. 1 root root  4 mei 23 22:51 /var/run -> /run

Hiermee is eigenlijk de weg vrijgemaakt om de transitie van SysV init-style naar systemd v25 te beginnen, maar eerst is het wachten totdat alle packages Debian Testing bereiken zodat er enige vastigheid is. Met systemd v25 alleen nog in experimental kan dat nog wel even duren, maar aan de andere kant de freeze periode voor Wheezy is voorlopig nog niet gestart.